Курс по счетоводство- вечерен за дата 28 август 2019 г. СРЯДА ОТ 220 лв. на 200 лв. от 17:45 до 20:45 часа

Започва на 28 август 2019 17:45
Цена:
200,00 лв.
Запиши се

КУРС ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
СЧЕТОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

 60 учебни часа- 200 лева . 

 вечерен 15 дни без събота и неделя  начало 28.08.2019 г.  край 04.10.2019 г.   по 3 пъти седмично.

Графикът се определя според заетостта на преподавателя и курсистите, като същият трябва да се бъден съобразен с Правилника на Центъра за професионално обучение.

 

I. Модул Теория - същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;

II. Модул Счетоводно отчитане - способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите,отчитане на доставчици и клиенти,   ,отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ддс и   продукцията и стоките,  отчитане на амортизациите, брака , отчитане на приходите и разходите, изписване на стока, материали, продукция  и др.

III. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА - основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток , отчет за собсвения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал.

IV. ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО.

V. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР - работа със счетоводна програма  Плюс-Минус. Решаване  на практическа задача  и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.


На всеки курсист се издава удостоверение  3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител.


Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.
Заявка за участие: на телефон 032/630-168
Записване: при внасяне на 50% от стойността на курса


След завършване на курса курсистът ще придобие много добри практически умения в областта на практическото  счетоводство и по възможност ще успява да води текущо счетоводство на фирма - т.е всеки месец ! Разбира се трябва да се има предвид ,че голяма част от знанията се придобиват с практиката.

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: