Курс по трз и личен състав вечерен 220 лв. за дата 26 МАЙ 2022 г. от 17:45 h до 20 :45 h

Започва на 26 май 2022 00:00
Цена:
220,00 лв.
Запиши се

ПОСЛЕДЕН КУРС ПРЕДИ ЛЯТО 2022 !

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ- ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА НОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 г.

40 учебни часа  10 дни

вечерен  10 дни от 17.45 до 20.45 часа за начало :  26.05.2022 г.  край : 16.06.2022 г. без събота и неделя

Графика за дните през седмицата се определя всяка седмица от преподавателя съгласно натовареността на залата и   правилника на Център За Професионално Обучение ИНТЕЛЕКТ

  1. Назначаване на нов работник - Видове трудови договори . Работа с програмен продукт за назначаване и прекратяване на трудови договори в НОИ. Изготвяне на лично досие на работника. Изготвяне на длъжностна характеристика. Работа с НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИ. Водене книги за начален и периодичен инструктаж по безопасност на труда.
  2. Изготвяне на ведомости за заплати. Изчисляване на болнични , майчинство, отпуск, УП-2 , УП-3 .
  3. Работа с програмен продукт за подаване данни в НОИ за осигурените лица.
  4. Работа с програмен продукт за ТРЗ и личен състав. – Плюс Минус.


В цената се включва указания писма на НОИ и нормативни документи.


На всеки курсист се издава удостоверение  3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител

Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.

 

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: