Курс по трз и личен състав вечерен промо цена 200 лв. за дата 10 май 2019 г. от 17:45 h до 20 :45 h

Започва на 10 май 2019 17:45
Цена:
200,00 лв.
Запиши се

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

40 учебни часа  10 дни

вечерен  12 дни от 17.45 до 20.45 часа за начало : 10.05.2019 г.  край : 31.05.2019 г. без събота и неделя

Графика за дните през седмицата се определя всяка седмица от преподавателя съгласно натовареността на залата и   правилника на Център За Професионално Обучение ИНТЕЛЕКТ

  1. Назначаване на нов работник - Видове трудови договори . Работа с програмен продукт за назначаване и прекратяване на трудови договори в НОИ. Изготвяне на лично досие на работника. Изготвяне на длъжностна характеристика. Работа с НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И НАЦИОНАЛЕН КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИ. Водене книги за начален и периодичен инструктаж по безопасност на труда.
  2. Изготвяне на ведомости за заплати. Изчисляване на болнични , майчинство, отпуск, УП-2 , УП-3 .
  3. Работа с програмен продукт за подаване данни в НОИ за осигурените лица.
  4. Работа с програмен продукт за ТРЗ и личен състав. – Плюс Минус.


В цената се включва указания писма на НОИ и нормативни документи.


На всеки курсист се издава удостоверение  3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител

Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.

 

Вие имате фирма и искате да създавате платежните и  декларациите за осигуровките  сами?! Вие искате да  работите в фирма и да водите ведомости ,трудови договори и досиета на неговия персонал?!Вие сте икономист и искате да влезете в час с новото осигуряване  за 2019 г. Заповядайте при нас. Ще останете много доволни от  отношението  и начина на преподаване?!

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: