По Ключова компетентност 3 - Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

Започва на 31 август 2024 09:00
Запиши се

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ„ИНТЕЛЕКТ”

одобрен за доставчик на обучение финансирано от Европейския съюз

ОРГАНИЗИРА напълно безплатно

ОБУЧЕНИЕ ПО AUTOCAD

 • Основни понятия и настройки
 • Характеристики на чертожните елементи
 • Създаване и редактиране на обекти
 • Чертане на прости елементи
 • Слоеве и работа с тях
 • Моделно и Хартиено пространство
 • Оразмеряване на чертожни обекти
 • Външни блокове

ОБУЧЕНИЕ ПО SOLIDWORKS

 • Въведение и запознаване с интерфейса на SolidWorks
 • Изчертаване на работни скици (Sketches). Инструменти за чертаене в 2D пространство. Инструменти за редактиране на скици и 2D Smart design. (Sketch editing tools).
 • Изграждане на триизмерни тела.Изграждане на сглобени единици (Assemblies)
 • Създаване на детайлни и сборни чертежи

 

Общият брой часове за обучение е 30 учебни часа.

Обучението е финансирано от Европейския съюз и е напълно безплатно.Това ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенцияпо заетосттаwww.az.government.bg

Text Box: 63-01-68 www.intelekt.biz


63-01-68
www.intelekt.biz


63-01-68
www.intelekt.biz


63-01-68
www.intelekt.biz


63-01-68
www.intelekt.biz
 

 63-01-68 www.intelekt.biz


 63-01-68 www.intelekt.biz

63-01-68 www.intelekt.biz

63-01-68 www.intelekt.biz

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ на телефон   63-01-68

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: