Учебен център

Преподавателите в Центъра за професионално обучение” Интелект” са с висше  образование, професионален опит по преподаваните дисциплини и квалификация за обучение  на лица  над  16 години. Те отговарят на Държавните образователни изисквания за обучението по различните направления. За нас преподавателя и неговия опит са най-важния ресурс за постигане на добри резултати.

На всеки курсист се обръща необходимото внимание  и подробно се разеснява каква квалификация ще придобие след завършване на курса.

Нашата цел е хората , които обучаваме, да придобият професионални практически познания и да са конкурентно способни на пазара на труда.

 

УЧЕБНА БАЗА

Административна сграда на 2 етажа  с офис, зала за теоретично и практическо  обучение.
Адресът е град Пловдив ул. Петко Каравелов 26 Б,  ет.2 , офис 3

Специализиран кабинет за теоретично и практическо  обучение по  предметите за професионалната подготовка .       
Адресът е град Пловдив ул. Петко Каравелов 26 Б, ет.2,  офис 3. Площта е 16 кв.м и са осигурени пет работни места за обучаващите се.

Осигурени за курсистите са :

  • удобен стол за всеки курсист;
  • компютър за всеки обучаван с необходимия основен софтуер;
  • интернет ;
  • литература със задачи и тестове,
  • бяла дъска  и др. ;
  • съвременна справочна и каталожна литература;
  • съвременна техническа литература;


Базата отговаря и съответсва  на изискванията описани в Държавните образователни изисквания за провеждане на професионално обучение.

 

2012 © ЦПО "Интелект" — Всички права запазени.

сподели: